Biuro Obsługi Klienta - Kontakt z nami

Wyślij wiadomość

 

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Jerzy Pajewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AJ PLUS JERZY PAJEWSKI z siedzibą w 30-314 Kraków, ul. Dworska 23/43, NIP: 679-185-62-19. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych - Jakub Pośnik, dostępny pod adresem email: iod@ajp.com.pl. Podanie adresu email w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu odpowiedzi na Twoje zapytanie. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. do celów prowadzenia marketingu bezpośredniego. Będziemy je wykorzystywać w tym celu maksymalnie przez okres 2 lat lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu albo żądania ich usunięcia. Możemy udostępnić Twoje dane innym firmom, z którymi współpracujemy, w szczególności firmie hostingowej, która przechowuje dla nas dane na swoich serwerach. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich. Masz prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania czy uzupełnienia swoich danych, całkowitego ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (jeśli uznasz, że naruszamy przepisy RODO). W celu wykonania swoich praw, napisz do nas na adres: iod@ajp.com.pl.