Klauzula informacyjna

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Jerzy Pajewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AJ PLUS JERZY PAJEWSKI z siedzibą w 30-314 Kraków, ul. Dworska 23/43, NIP: 679-185-62-19. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych - Jakub Pośnik, dostępny pod adresem email: iod@ajp.com.pl.

Kategorie danych, cele przetwarzania i okres przechowywania

Dane zbierane w związku z realizacją zamówień

Twoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres email, a także adres dostawy i numer telefonu, a w przypadku firm także numer NIP – podajesz nam dobrowolnie, ale są nam niezbędne przede wszystkim do:

 1. zawarcia z Tobą umowy sprzedaży oraz obsługi i realizacji Twojego zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przez czas trwania zawartej umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
 2. wypełnienia ciążących na nas obowiązkach prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w tym:
  1. wystawienia i przechowywania imiennego dokumentu sprzedaży (faktura, paragon) – przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dokumenty podatkowe,
  2. obsługi i realizacji ewentualnych reklamacji – do końca okresu ważności gwarancji czy rękojmi na zakupione u nas produkty;
 3. realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj.:
  1. ustalenia, dochodzenia i obrony naszych roszczeń w związku z zawartą między nami umową sprzedaży – do końca okresu przedawnienia tych roszczeń,
  2. prowadzenia marketingu bezpośredniego – nie dłużej niż przez okres 2 lat lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.
Dane konta klienta

Twoje imię i nazwisko oraz adres email będą przetwarzane w związku z aktywacją i utrzymaniem konta klienta w naszym Sklepie internetowym, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgoda na założenie konta jest dobrowolna i nie ma wpływu na realizację zamówień w naszym sklepie. Możesz ją w dowolnym momencie wycofać i poprosić o usunięcie swojego konta. Dane te będą przetwarzane tak długo, jak długo będziemy mieli na to Twoją zgodę, czyli do czasu jej odwołania lub zażądania usunięcia Twoich danych osobowych lub jeśli uznamy, że zgoda się zdezaktualizowała.

Dane zbierane przez formularz kontaktowy

Twój adres email, a także inne dane które dobrowolnie podasz nam w treści swojej wiadomości (np. imię i nazwisko, nr telefonu) będą przetwarzane wyłącznie w związku z odpowiedzą na przesłanie przez Ciebie zapytanie, co wynika z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane te będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne do zachowania ciągłości korespondencji.

Dane zbierane przez formularz opinii o produktach

Twoje imię i nazwisko lub pseudonim/nick, a także inne dane które dobrowolnie podasz nam w treści swojej opinii o produkcie, będą przetwarzane wyłącznie w związku z publikacją Twojej opinii na stronie naszego sklepu, co wynika z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu usunięcia opinii przez moderatora sklepu (np. w wyniku zdezaktualizowania się informacji o produkcie).

Dane zbierane w celach marketingowych

Twoje imię, nazwisko oraz adres mailowy będą przetwarzane w celach marketingowych - do przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w formie newslettera - tylko na podstawie udzielonej przez Ciebie wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgoda na otrzymywanie newslettera jest dobrowolna, nie ma wpływu na realizację Twojego zamówienia i możesz ją w każdej chwili odwołać. Nasz newsletter możesz otrzymywać tak długo, jak będziemy mieli na to Twoją zgodę, czyli do czasu jej odwołania lub zażądania usunięcia Twoich danych osobowych albo jeśli uznamy, że zgoda się zdezaktualizowała.

Dane z plików "cookies"

Dane zbierane w sposób automatyczny w plikach „cookies” (np. Twoje IP) będą wykorzystane w związku z realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tzn.:

 1. do celów technicznych związanych z poprawnym funkcjonowaniem naszej witryny – do czasu wygaśnięcia lub usunięcia tych plików w Twojej przeglądarce;
 2. w celach statystycznych i analitycznych - do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu lub żądania ich usunięcia, nie dłużej niż przez okres 2 lat od ich pozyskania.

Przeczytaj więcej o "ciasteczkach" i sposobach ich wykorzystywania w naszej Polityce prywatności.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Twoje dane mogą zostać udostępnione innym firmom, z którymi współpracujemy, tj.:

 1. firmy kurierskie, operatorzy płatności, firmy obsługujące nasze magazyny - w celach realizacji płatności i zamówień,
 2. kancelarie prawne i firmy windykacyjne - w celu dochodzenia naszych praw,
 3. podmioty nabywające wierzytelności,
 4. podmioty wykonujące usługi analityczne (np. narzędzie Google Analytics) - dotyczy danych zbieranych automatycznie,
 5. firma hostingowa (przechowuje dla nas dane na swoich serwerach).

Dane zebrane w celach marketingowych na podstawie Twojej zgody nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem firmy hostingowej, w ograniczonym zakresie ich przechowywania.

Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza wyjątkiem, który może wystąpić w przypadku korzystania z Google Analytics – internetowego narzędzia analitycznego udostępnianego przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki Cookies", pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę Twojego korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej Sklepu są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Należy pamiętać, że na stronie internetowej Sklepu używamy funkcji "Aktywacja anonimowości IP" (tzw. maskowanie IP) poprzez dodanie kodu "anonymizelp", dzięki czemu Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub innych państw, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania ze strony internetowej i sporządzania raportów dotyczących działań na stronie internetowej Sklepu.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania swoich danych osobowych w przypadku gdy są one nieprawdziwe, a także do ich uzupełnienia jeśli są niekompletne;
 3. usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) - z wyjątkiem danych umieszczonych na dokumentach finansowo-księgowych oraz sytuacji w których zmuszeni jesteśmy dochodzić swoich roszczeń;
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, a także w celach statystycznych i analitycznych;
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
 7. przenoszenia swoich danych osobowych;
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (jeśli uznasz, że naruszamy przepisy RODO).

W celu wykonania swoich praw, napisz do nas na adres: iod@ajp.com.pl.